Kategorie

To połączenie technologii i oprogramowania w celu świadczenia usług związanych z szeroko pojętym prawem. Na świecie każdego miesiące pojawia się kilka startup-ów, które próbują dostarczyć nowe produkty dla osób mających styczność z prawem. Technologia prawnicza tradycyjnie odnosiła się do typowych zadań jak zarządzaniu praktyką, przechowywanie dokumentów, fakturowanie, rachunkowość. Od 2011 LegalTech szybko się zmienia, głównie dzięki startup-om technologicznym, które burzą dotychczasowe sposoby pracy, dając ludziom dostęp do rozwiązań online. Te nowe narzędzia zwiększają dostępność prawa, łączą konsumentów z prawnikami przez Internet, pozwalają lepiej analizować, tak szybko zmieniającą się sferę prawa.
Śledzenie zmian w prawie mających wpływ na firmę i jej klientów
Czy możemy zapewnić profesjonalistom informacje i analizy dostosowane do ich potrzeb, dzięki którym odpowiednio zareagują na zmiany w prawie?
Lepsze zrozumienie zmian prawnych, zwłaszcza w różnych jurysdykcjach
Globalne korporacje i firmy prawnicze muszą działać w oparciu o te same lub podobne przepisy. Czy możemy stworzyć takie rozwiązanie, które skutecznie i szybko dostarczy informacje o tych regulacjach?
Reagowanie na wątpliwości klientów w zakresie ochrony danych
Czy jesteśmy w stanie zaopatrzyć prawników w narzędzia, które umożliwią im identyfikowanie zagrożeń w obszarze ochrony danych i zarazem poprawią jakość raportowania o nich?
Dbanie o ochronę i spójność danych
Jak możemy pomóc kancelarii prawnej, by skutecznie monitorowała i zarządzała danymi swoich klientów i pracowników?
Kompleksowe zarządzanie cyklem życia umów
Czy możemy stworzyć rozwiązanie, które zautomatyzuje czasochłonne i powtarzalne zadania prawników i ułatwi zarządzanie umowami (tzw. contract lifecycle management)?
Dostarczanie precyzyjnych i aktualnych informacji prawnych dzięki skutecznemu zarządzaniu wiedzą zewnętrzną i wewnętrzną
Departamenty prawne dysponują dużą ilością poufnych danych. w jaki sposób możemy zintegrować te wewnętrzne informacje z wiedzą „zewnętrzną”, aby zapewnić prawnikom spersonalizowane i precyzyjne dane?
Wykorzystywanie analizy predyktywnej do opracowania strategii wygaszania sporów
Jak prawnicy mogą zwiększyć szanse wygranej w tak konkurencyjnym środowisku? w jaki sposób możemy zapewnić prawnikom dane, dzięki którym zrozumieją m.in. sposób orzekania i tym samym opracują skuteczną strategię sądową?
Umożliwienie małym kancelariom konkurowanie z większymi graczami
Czy istnieje sposób, w jaki prawnicy mogą wykorzystywać technologię w celu zwiększenia wydajności, rozszerzenia dostępu do usług prawnych oraz poprawy marży i rentowności?
Dbanie o rozwój uzdolnionych prawników
Prawnicy nie tylko powinni stosować w codziennej pracy innowacje, ale także rozumieć potężny wpływ nowych technologii na kierunki zmian w prawie. Jak możemy więc pomóc prawnikom, by stali się częścią środowiska innowatorów, wspierając je swoimi umiejętnościami?
Umożliwienie studentom prawa praktyk zawodowych
Naszym celem jest pomoc adeptom prawa w zdobyciu technologicznych szlifów oraz danie im możliwości praktyki „na żywym organizmie", zanim wejdą na profesjonalny rynek pracy.
Technologia i prawo w służbie ekologii
Czy istnieje możliwość połączenia na pierwszy rzut oka tak różnych sobie dziedzin jak prawo i ekologia?
Czy rozwój technologii, i lepszy dostęp do usług prawny może wpłynąć na ilość i jakość inicjatyw proekologicznych?
Prawo i technologia na straży praw dziecka
Czy prawo i technologia mogą dać narzędzie wspierające UNICEF w skutecznej realizacji misji przestrzegania praw dzieci na świecie? Rozwiązania, które pomogą UNICEF efektywniej nieść pomoc.

Law for good
Jak usprawnić dostęp obywateli do usług prawnych?
W jaki sposób implementować rozwiązania prawnicze, aby trafiały do szerokiego grona odbiorców?
KATEGORIA SPECJALNA: Inclusivity Challenge
Jak z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet promować ich udział w obszarze LegalTech? W jaki sposób w dobie globalnych zmian i niepokojów możemy zadbać o większą różnorodność i zarazem równouprawnienie? Jak przekonać kolejne osoby do angażowania się w rozwijanie technologii prawniczych?

Technologie

Blockchain
Narzędzia oparte na technologii rozproszonej bazy danych, które np. pozwalają na ominięcie „pośredników” przy transakcjach – np. prowadzenie ksiąg wieczystych, tokenizacja usług prawnych, inteligentne kontrakty (smart contracts), zarządzanie prawami własności intelektualnej, bezpieczne przekazywanie i zawieranie umów z wykorzystaniem blockchaina.
Big data
Duże i często rozproszone zbiory danych są bardzo trudne w analizie i przetwarzaniu. Analiza takich informacje często niesie bardzo wartościowe wnioski i obserwacje. Do przetwarzania tych danych stosuje się algorytmy sztucznej inteligencji takie jak uczenie maszynowe czy przetwarzanie języka naturalnego. Do wizualizacji wykorzystuje się narzędzia takie jak grafy, wykresy, diagramy przepływu.
Chatboty
Chatboty to programy komputerowe, które coraz częściej w rozmowie są nie do odróżnienia od człowieka, czyli spełniają słynny test Turinga z 1950 r. Rozwój technologii przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego w ostatnim okresie pozwolił na szybki skok w tworzeniu i jakości działania tego typu algorytmów. ROSS Intelligence jest najbardziej znanym i zaawansowanym wirtualnym prawnikiem, którego obecnie zatrudniają już wielkie globalne kancelarie. Istnieją też rozwiązania węższe, zajmujące się konkretnym problemem do rozwiązania. Google udostępnił również platformę do prostego tworzenia chatbotów przez każdego internautę (dialogflow.com).
Uczenie maszynowe
To jeden z ważniejszych obszarów rozwoju sztucznej inteligencji zajmujący się automatycznymi systemami, uczącymi się na bazie zgromadzonego doświadczenia, czyli danych. Algorytm potrafi sam dostosowywać swoje parametry, tak by osiągać jak najlepsze rezultaty swojej pracy. To dziedzina znajdująca bardzo wiele zastosowań w życiu codziennym i wspomagająca prawników w wykonywaniu zawodu.
Automatyzacja procesów
Narzędzia, które zautomatyzują niektóre obszary działalności prawników, np. bot czytający dokumenty elektroniczne i wychwytujący konkretne zagadnienia, narzędzie przeszukujące bazy aktów prawnych pod kątem konkretnego zapytania, automatyzacja tworzenia dokumentów.
Przetwarzanie języka (NLP)
Przetwarzanie języka naturalnego jest jednym z głównym nurtów rozwoju sztucznej inteligencji w dzisiejszych czasach, a szczególnie w obszarze prawa. Komputer musi rozumieć, co do niego piszemy czy mówimy, oraz musi nam odpowiadać w języku jak najbardziej naturalnym dla słuchacza. Ta dziedzina łączy bardzo duży obszar językoznawstwa z algorytmiką, jest specyficzna dla każdego z języków z osobna, nie da się jej uogólnić. Mając dobre narzędzia NLP, możemy analizować tysiące dokumentów na sekundę, wyciągać wnioski, dostrzegać ryzyka itd.
Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska
Partnerzy
WeWork
Wardyński i Wspólnicy
Koalicja Na Rzecz Polskich Innowacji
Fundacja LegalTech Polska
Women in Law
SOTI Natural
Unicef
Sponsorzy
PWC
Olesiński & Wspólnicy
Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych
Patroni medialni
Prawo.pl
newtech.law
Just Join IT
Back to Top