Kontakt

Masz pytania dotyczące rejestracji? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji opisanego tu wydarzenia, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu wyżej opisanym, a jeśli udzieliłeś zgody – również na jej podstawie i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com
TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności.
TAK, chcę być informowany/a e-mailowo o promocjach i ofertach specjalnych Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie od ww. spółki informacji handlowych na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności.
Back to Top