GLOBAL LEGAL HACKATHON 2019

POLSKA

22-24 lutego 2019 | Warszawa

Organizator

Kategorie

#LegalTech

To połączenie technologii i oprogramowania w celu świadczenia usług związanych z szeroko pojętym prawem. Na świecie każdego miesiące pojawia się kilka startup-ów, które próbują dostarczyć nowe produkty dla osób mających styczność z prawem. Technologia prawnicza tradycyjnie odnosiła się do typowych zadań jak zarządzaniu praktyką, przechowywanie dokumentów, fakturowanie, rachunkowość. Od 2011 LegalTech szybko się zmienia, głównie dzięki startup-om technologicznym, które burzą dotychczasowe sposoby pracy, dając ludziom dostęp do rozwiązań online. Te nowe narzędzia zwiększają dostępność prawa, łączą konsumentów z prawnikami przez Internet, pozwalają lepiej analizować, tak szybko zmieniającą się sferę prawa.

Śledzenie zmian w prawie mających wpływ na firmę i jej klientów

Czy możemy zapewnić profesjonalistom informacje i analizy dostosowane do ich potrzeb, dzięki którym odpowiednio zareagują na zmiany w prawie?

Lepsze zrozumienie zmian prawnych, zwłaszcza w różnych jurysdykcjach

Globalne korporacje i firmy prawnicze muszą działać w oparciu o te same lub podobne przepisy. Czy możemy stworzyć takie rozwiązanie, które skutecznie i szybko dostarczy informacje o tych regulacjach?

Reagowanie na wątpliwości klientów w zakresie ochrony danych

Czy jesteśmy w stanie zaopatrzyć prawników w narzędzia, które umożliwią im identyfikowanie zagrożeń w obszarze ochrony danych i zarazem poprawią jakość raportowania o nich?

Dbanie o ochronę i spójność danych

Jak możemy pomóc kancelarii prawnej, by skutecznie monitorowała i zarządzała danymi swoich klientów i pracowników?

Kompleksowe zarządzanie cyklem życia umów

Czy możemy stworzyć rozwiązanie, które zautomatyzuje czasochłonne i powtarzalne zadania prawników i ułatwi zarządzanie umowami (tzw. contract lifecycle management)?

Dostarczanie precyzyjnych i aktualnych informacji prawnych dzięki skutecznemu zarządzaniu wiedzą zewnętrzną i wewnętrzną

Departamenty prawne dysponują dużą ilością poufnych danych. w jaki sposób możemy zintegrować te wewnętrzne informacje z wiedzą „zewnętrzną”, aby zapewnić prawnikom spersonalizowane i precyzyjne dane?

Wykorzystywanie analizy predyktywnej do opracowania strategii wygaszania sporów

Jak prawnicy mogą zwiększyć szanse wygranej w tak konkurencyjnym środowisku? w jaki sposób możemy zapewnić prawnikom dane, dzięki którym zrozumieją m.in. sposób orzekania i tym samym opracują skuteczną strategię sądową?

Umożliwienie małym kancelariom konkurowanie z większymi graczami

Czy istnieje sposób, w jaki prawnicy mogą wykorzystywać technologię w celu zwiększenia wydajności, rozszerzenia dostępu do usług prawnych oraz poprawy marży i rentowności?

Dbanie o rozwój uzdolnionych prawników

Prawnicy nie tylko powinni stosować w codziennej pracy innowacje, ale także rozumieć potężny wpływ nowych technologii na kierunki zmian w prawie. Jak możemy więc pomóc prawnikom, by stali się częścią środowiska innowatorów, wspierając je swoimi umiejętnościami?

Umożliwienie studentom prawa praktyk zawodowych

Naszym celem jest pomoc adeptom prawa w zdobyciu technologicznych szlifów oraz danie im możliwości praktyki „na żywym organizmie", zanim wejdą na profesjonalny rynek pracy.

Technologie

Blockchain

Narzędzia oparte na technologii rozproszonej bazy danych, które np. pozwalają na ominięcie „pośredników” przy transakcjach – np. prowadzenie ksiąg wieczystych, tokenizacja usług prawnych, inteligentne kontrakty (smart contracts), zarządzanie prawami własności intelektualnej, bezpieczne przekazywanie i zawieranie umów z wykorzystaniem blockchaina.

Big data

Duże i często rozproszone zbiory danych są bardzo trudne w analizie i przetwarzaniu. Analiza takich informacje często niesie bardzo wartościowe wnioski i obserwacje. Do przetwarzania tych danych stosuje się algorytmy sztucznej inteligencji takie jak uczenie maszynowe czy przetwarzanie języka naturalnego. Do wizualizacji wykorzystuje się narzędzia takie jak grafy, wykresy, diagramy przepływu.

Chatboty

Chatboty to programy komputerowe, które coraz częściej w rozmowie są nie do odróżnienia od człowieka, czyli spełniają słynny test Turinga z 1950 r. Rozwój technologii przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego w ostatnim okresie pozwolił na szybki skok w tworzeniu i jakości działania tego typu algorytmów. ROSS Intelligence jest najbardziej znanym i zaawansowanym wirtualnym prawnikiem, którego obecnie zatrudniają już wielkie globalne kancelarie. Istnieją też rozwiązania węższe, zajmujące się konkretnym problemem do rozwiązania. Google udostępnił również platformę do prostego tworzenia chatbotów przez każdego internautę (dialogflow.com).

Uczenie maszynowe

To jeden z ważniejszych obszarów rozwoju sztucznej inteligencji zajmujący się automatycznymi systemami, uczącymi się na bazie zgromadzonego doświadczenia, czyli danych. Algorytm potrafi sam dostosowywać swoje parametry, tak by osiągać jak najlepsze rezultaty swojej pracy. To dziedzina znajdująca bardzo wiele zastosowań w życiu codziennym i wspomagająca prawników w wykonywaniu zawodu.

Automatyzacja procesów

Narzędzia, które zautomatyzują niektóre obszary działalności prawników, np. bot czytający dokumenty elektroniczne i wychwytujący konkretne zagadnienia, narzędzie przeszukujące bazy aktów prawnych pod kątem konkretnego zapytania, automatyzacja tworzenia dokumentów.

Przetwarzanie języka (NLP)

Przetwarzanie języka naturalnego jest jednym z głównym nurtów rozwoju sztucznej inteligencji w dzisiejszych czasach, a szczególnie w obszarze prawa. Komputer musi rozumieć, co do niego piszemy czy mówimy, oraz musi nam odpowiadać w języku jak najbardziej naturalnym dla słuchacza. Ta dziedzina łączy bardzo duży obszar językoznawstwa z algorytmiką, jest specyficzna dla każdego z języków z osobna, nie da się jej uogólnić. Mając dobre narzędzia NLP, możemy analizować tysiące dokumentów na sekundę, wyciągać wnioski, dostrzegać ryzyka itd.

© 2019 Wolters Kluwer Polska, Polityka prywatności, Regulamin GLH 2019