GLOBAL LEGAL HACKATHON 2018

POLSKA

23-25 lutego 2018 | HUBHUB Warszawa

Kategorie

#LegalTech

To połączenie technologii i oprogramowania w celu świadczenia usług związanych z szeroko-pojętym prawem. Na świecie każdego miesiące pojawia się kilka Startup-ów, które próbują dostarczyć nowe produkty dla osób mających styczność z prawem. Technologia prawnicza tradycyjnie odnosiła się do typowych zadań jak zarządzaniu praktyką, przechowywanie dokumentów, fakturowanie, rachunkowość.. Od 2011 LegalTech się szybko zmienia, głównie dzięki start-upom technologicznym, które burzą dotychczasowe sposoby pracy, dając ludziom dostęp do rozwiązań online. Te nowe narzędzia zwiększają dostępność prawa, łączą konsumentów z prawnikami przez Internet, pozwalają lepiej analizować, tak szybko się zmieniającą, całą sferę prawa.

Cyfrowy sąd

Narzędzia wspomagające elektroniczny kontakt z sądami dla prawników oraz konsumentów. Na naszym rynku dostępne są trzy platformy, które zapewniają e-kontakt z wymiarem sprawiedliwości: eSąd w Lublinie, Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych oraz Sądowy Portal Informacyjny. Pierwszy z nich od początku 2010 r. rozpatruje najprostsze sprawy w trybie upominawczym. Drugi zapewnia dostęp do bazy orzeczeń sądowych, z metrykami, wyszukiwarką – całość jest również wyposażona w API. Sądowy Portal Informacyjny jest bramą, dzięki której sprawdzimy, na jakim etapie jest postępowanie, jakie czynności zostały wykonane oraz jakie są zaplanowane terminy posiedzeń. Portal pozwala również na oglądanie elektronicznej wersji pism sądowych. Obecnie korzystają z tego systemu głównie prawnicy, na tę chwilę nie ma dostępnego API. Autoryzacja odbywa się przez profil zaufany.

Otwarte dane

Narzędzia i usługi oparte o otwarte dane, czyli zbiory informacji pochodzące od różnych instytucji, np. rejestry prowadzone przez państwo, instytucje pozarządowe czy nawet firmy prywatne. W Polsce mamy do dyspozycji kilka internetowych otwartych zbiorów danych: https://danepubliczne.gov.pl/ oraz widok.gov.pl, niektóre z miast udostępniają też swoje zasoby w nowoczesny sposób.

e-Usługi

Narzędzia ułatwiające dostęp i analizę usług świadczonych drogą elektroniczną, udostępnionych przez państwo, na różnych jego poziomach – centralnym, samorządowym czy instytucjonalnym. Obecnie w katalogu ministerstwa cyfryzacji jest już ponad 500 takich bramek do załatwiania naszych spraw. Katalog ten się szybko rozwija, przybywa również profili zaufanych, które w łatwy sposób możemy już autoryzować np. przez swój bank

Prowadzenie spraw

Narzędzia wspomagające bieżącą pracę prawnika nad sprawą / sprawami: kontakt z klientem, ewidencja prawników i innych pracowników przypisanych do danej sprawy, status sprawy, szczegóły sprawy (np. lista świadków, terminy rozpraw, prawnicy strony przeciwnej, skład sędziowski, budżet, fakturowanie, dokumenty).

Relacje z
klientami

Narzędzia CRM dla prawników, obejmujące wszystkie standardowe funkcjonalności z uwzględnieniem zasad etycznych zawodów prawniczych (w szczególności ograniczenia dotyczące marketingu), ale także umożliwiające 24h kontakt na linii klient – prawnik, platformy łączące prawników i klientów, platformy umożliwiające bezpieczną wymianę dokumentów z klientami lub współedytowanie dokumentów

Zarządzanie praktyką

Cała sfera aktywności prawnika, nie tylko ściśle związana z prowadzeniem spraw, jak np. weryfikacja potencjalnego konfliktu interesów, sprawdzanie, czy dane zagadnienie mieści się w granicach etyki zawodu, marketing, analiza procesów biznesowych, analiza efektywności pracy itp.

Dostępność prawa

Narzędzia pozwalające np. na szybki dostęp do aktów prawnych i ich filtrację pod kątem słowa / zwrotu / problemu; bazy e-dokumentów, za pomocą których użytkownik może stworzyć np. umowę, regulamin czy pismo procesowe.

Zgodność i ryzyka

Narzędzia służące badaniu zgodności działania danego podmiotu z prawem i ograniczaniu ryzyk prawnych, np. badanie konfliktu interesów, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, zgodność wewnętrznych regulacji z przepisami prawa, zgodność przetwarzania danych osobowych z RODO.

Porady prawne

Narzędzia wspomagające i automatyzujące generowanie porad prawnych, narzędzia umożliwiające wizualizację porad prawnych oraz zależności pomiędzy przepisami prawa.

Technologie

Blockchain

Narzędzia oparte na technologii rozproszonej bazy danych, które np. pozwalają na ominięcie „pośredników” przy transakcjach – np. prowadzenie ksiąg wieczystych, tokenizacja usług prawnych, inteligentne kontrakty (smart contracts), zarządzanie prawami własności intelektualnej, bezpieczne przekazywanie i zawieranie umów z wykorzystaniem blockchaina

Big data

Duże i często rozproszone zbiory danych są bardzo trudne w analizie i przetwarzaniu. Analiza takich informacje często niesie bardzo wartościowe wnioski i obserwacje. Do przetwarzania tych danych stosuje się algorytmy sztucznej inteligencji takie jak uczenie maszynowe czy przetwarzanie języka naturalnego. Do wizualizacji wykorzystuje się narzędzia takie jak grafy, wykresy, diagramy przepływu.

Chatboty

Chatboty to programy komputerowe, które coraz częściej w rozmowie są nie do odróżnienia od człowieka, czyli spełniają słynny test Turinga z 1950 r. Rozwój technologii przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego w ostatnim okresie pozwolił na szybki skok w tworzeniu i jakości działania tego typu algorytmów. ROSS Intelligence jest najbardziej znanym i zaawansowanym wirtualnym prawnikiem, którego obecnie zatrudniają już wielkie globalne kancelarie. Istnieją też rozwiązania węższe, zajmujące się konkretnym problemem do rozwiązania. Google udostępnił również platformę do prostego tworzenia chatbotów przez każdego internautę (https://dialogflow.com/).

Uczenie maszynowe

To jeden z ważniejszych obszarów rozwoju sztucznej inteligencji zajmujący się automatycznymi systemami, uczącymi się na bazie zgromadzonego doświadczenia, czyli danych. Algorytm potrafi sam dostosowywać swoje parametry, tak by osiągać jak najlepsze rezultaty swojej pracy. To dziedzina znajdująca bardzo wiele zastosowań w życiu codziennym i wspomagająca prawników w wykonywaniu zawodu.

Automatyzacja procesów

Narzędzia, które zautomatyzują niektóre obszary działalności prawników, np. bot czytający dokumenty elektroniczne i wychwytujący konkretne zagadnienia, narzędzie przeszukujące bazy aktów prawnych pod kątem konkretnego zapytania, automatyzacja tworzenia dokumentów.

Przetwarzanie języka (NLP)

Przetwarzanie języka naturalnego jest jednym z głównym nurtów rozwoju sztucznej inteligencji w dzisiejszych czasach, a szczególnie w obszarze prawa. Komputer musi rozumieć, co do niego piszemy czy mówimy, oraz musi nam odpowiadać w języku jak najbardziej naturalnym dla słuchacza. Ta dziedzina łączy bardzo duży obszar językoznawstwa z algorytmiką, jest specyficzna dla każdego z języków z osobna, nie da się jej uogólnić. Mając dobre narzędzia NLP, możemy analizować tysiące dokumentów na sekundę, wyciągać wnioski, dostrzegać ryzyka itd

Toolbox

Kontakt

Chcesz wesprzeć wydarzenie?

Zapraszamy do kontaktu!

by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.